Giới thiệu Chính sách bảo mật
JA slide show

Chính sách bảo mật

Email In PDF

Những điều khoản này áp dụng khi truy cập và sử dụng một số dịch vụ có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trên website www.bachkhoageo.com – là website được thiết lập và quản lý bởi: Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Bách Khoa (www.bachkhoageo.com) cho Bạn (Người truy cập).

Garmin-BKGEO


Mục đích thu thập thông tin

1.www.bachkhoageo.com có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Bạn xem, số links (liên kết) bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến www.bachkhoageo.com và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) Bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào www.bachkhoageo.com gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2.Khi truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại trang www.bachkhoageo.com, Bạn có thể được yêu cầu điền vào những mẫu (form) thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, Email, Địa chỉ, Số điện thoại liên lạc.

3.Phạm vi sử dụng thông tin www.bachkhoageo.com sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

4.Hỗ trợ Bạn khi mua sản phẩm

5.Giải đáp thắc mắc, góp ý

6.Cung cấp thông tin mới nhất trên Website của www.bachkhoageo.com, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của www.bachkhoageo.com chỉ khi Bạn có yêu cầu đăng ký nhận email thông báo.

7.Thời gian lưu trữ thông tin Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được lưu trữ tại máy chủ của www.bachkhoageo.com cho đến khi Bạn có yêu cầu hủy bỏ.

8.Chia sẻ thông tin cá nhân: Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, www.bachkhoageo.com cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài.

 

Garmin-BKGEO

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

9.Thông tin cá nhân của Bạn đượwww.bachkhoageo.com cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.bachkhoageo.com bằng mọi cách thức có thể. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, www.bachkhoageo.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố và thông báo cho Bạn được biết tại trang chủ website. www.bachkhoageo.com sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Bạn nếu xét thấy thông tin cá nhân của Bạn cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác hoặc trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Bạn (ví dụ: Bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác… )

10.Thay đổi về chính sách www.bachkhoageo.com hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của www.bachkhoageo.com cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, www.bachkhoageo.com sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới. Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của www.bachkhoageo.com sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do  đó, www.bachkhoageo.com đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.