DỊCH VỤ DỊCH VỤ GIS WEB-GIS

JA slide show

WEB-GIS

Email In PDF

webgis1

WEB-GIS

Chúng ta có thể tương tác với dữ liệu GIS ngay trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm GIS. Hệ thống đó gọi là WEB-GIS.

webgis2

(*) Xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.