DỊCH VỤ KHẢO SÁT Quan trắc lún nghiêng công trình
JA slide show

Quan trắc biến dạng & chuyển vị công trình

Email In PDF

Việc quan trắc chuyển dịch ngang của nền móng nhà và công trình cần được tiến hành theo phương án kỹ thuật nhằm đạt được các mục đích sau:

- Xác định giá trị chuyển dịch tuyệt đối và chuyển dịch tương đối của nền móng nhà và công trình. Tìm những nguyên nhân gây ra chuyển dịch và mức độ nguy hiểm của sự chuyển dịch đối với quá trình sử dụng bình thường của nhà và công trình, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.

- Xác định các thông số đặc trưng về độ ổn định của nền nhà và công trình, kiểm tra các số liệu đặc trưng khi xác định tính chất cơ lý của nền đất.

- Cung cấp số liệu kiểm tra các phương pháp tính toán, xác định các giá trị chuyển dịch giới hạn cho phép đối với các loại nền đất và các loại nền móng công trình khác nhau.

quan trac-1

Hình 1. Quan trắc chuyển dịch ngang sử dụng máy toàn đạc điện tử

Quan trắc chuyển dịch nền móng nhà và công trình được tiến hành trong thời gian xây dựng và sử dụng cho đến khi đạt được độ ổn định về chuyển dịch (tốc độ chuyển dịch của công trình đạt được từ 1mm/năm ¸ 2mm/năm). Quan trắc chuyển dịch trong thời gian sử dụng công trình còn được tiến hành khi phát hiện thấy công trình xuất hiện các vết nứt lớn, độ lún lệch lớn hoặc có sự thay đổi rõ nét về tình trạng của nhà và công trình do chuyển dịch ngang gây ra.

quan trac - 4

Hình 2. Quan trắc chuyển dịch ngang sử dụng công nghệ GPS

Trong quan trắc chuyển dịch nhà và công trình cần phải xác định (1 vài đại lượng chuyển dịch riêng biệt hoặc đồng thời) các đại lượng sau:

- Chuyển dịch thẳng đứng (độ lún, độ trồi, độ võng);

- Chuyển dịch ngang (độ chuyển dịch);

- Độ nghiêng;

- Vết nứt.

quan trac-2

Hình 3. Quan trắc biến dạng sử dụng bảng ngắm

Quan trắc chuyển dịch ngang công trình được tiến hành theo trình tự sau:

- Lập phương án kỹ thuật;

- Thiết kế cấu tạo các loại mốc chuẩn và mốc quan trắc chuyển dịch;

- Chọn vị trí đặt mốc chuẩn hoặc hướng chuẩn;

- Gắn các mốc quan trắc chuyển dịch lên nhà và công trình;

- Sử dụng các loại máy, thiết bị thích hợp để quan trắc; trước khi quan trắc các máy móc, thiết bị phải được kiểm định đạt yêu cầu về chất lượng theo các quy định hiện hành;

- Tính toán xử lý số liệu, xác định các giá trị chuyển dịch và phân tích kết quả quan trắc.

Các phương pháp quan trắc chuyển dịch ngang nêu trong phương án kỹ thuật được chọn tuỳ thuộc vào yêu cầu độ chính xác xác định đại lượng chuyển dịch, đặc điểm cấu tạo của móng, đặc điểm về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn của đất nền, khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế của phương pháp.

quan trac-3

Hình 4. Quan trắc lún công trình sử dụng máy thủy bình

Việc xác định độ chính xác quan trắc chuyển dịch ngang được thực hiện sao cho phù hợp với các giá trị chuyển dịch tính toán theo thiết kế được nêu ở Bảng 1. Dựa trên cơ sở sai số trung phương cho phép nêu ở Bảng 1 tiến hành xác định độ chính xác của các cấp nêu ở Bảng 2. Khi không có các số liệu dự tính theo thiết kế thì việc lựa chọn cấp độ chính xác dựa vào đặc điểm của nền đất và tầm quan trọng của công trình.

Bảng 1 - Sai số trung phương cho phép quan trắc chuyển dịch ngang

trong giai đoạn xây dựng và sử dụng công trình

Đơn vị tính bằng mm

Giá trị tính toán độ chuyển dịch ngang theo thiết kế

Giai đoạn xây dựng

Giai đoạn

sử dụng công trình

Loại đất nền

Đất cát

Đất sét

Đất cát

Đất sét

< 50

3

2

2

2

50 ¸ 100

5

3

3

3

100 ¸ 250

10

5

5

4

250 ¸ 500

12

10

10

5

> 500

15

15

15

10

Bảng 2 - Sai số trung phương cho phép quan trắc

chuyển dịch ngang và các cấp đo

Đơn vị tính bằng mm

Cấp đo

Sai số trung phương cho phép quan trắc chuyển dịch ngang

1

1-5

2

5-10

3

10 – 15

Cấp 1: Quan trắc chuyển dịch ngang của nhà và công trình xây dựng trên nền đất cứng và nửa cứng (thời gian sử dụng trên 50 năm), các công trình quan trọng, các công trình có ý nghĩa đặc biệt.

Cấp 2: Quan trắc chuyển dịch ngang của nhà và công trình xây dựng trên nền cát, đất sét và trên nền đất có tính biến dạng cao, các công trình được đo để xác định nguyên nhân hư hỏng.

Cấp 3: Quan trắc chuyển dịch ngang của nhà và công trình xây dựng trên nền đất đắp, nền đất yếu và trên nền đất bùn chịu nén kém.

Liên hệ

thảm chơi cho bé

Địa chỉ: 93 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

Điện thoại: (08) 3860 5126

Di động: 090 88 206 88

Email: bachkhoageo.company@gmail.com

Fax: (08) 3860 5235

Website: www.bachkhoageo.com